Lahti Mankeli
Lahti Mankeli
City Lahti
Lahti

VANLIGA FRÅGOR

 

ANVÄNDARREGISTRERING OCH ANDRA INFO

 

MANKELI E-CYKEL

 

TARIFTER OCH BETALNINGAR

 

HUR MAN ANVÄNDER MANKELI E-BIKES

 
 

STADSCYKELSTATIONER

 
 

REGISTRERAR SOM ANVÄNDARE

 
 

1. Användarhandbok för Mankeli-cyklar och användarregistreringsprocessen

Användarguide: https://kaupunkipyorat.lahti.fi/how-to.html

 

DU KAN HITTA MER DETALJERAD INFORMATION DIREKT I MOBILAPPEN I ANVÄNDARGUIDFLIKEN, FAQ OCH INFO OCH PÅ VÅR HEMSIDA.

 
 

2. Jag fick inte ett sms för att bekräfta mitt telefonnummer

Om du inte fick ett sms med verifieringskoden för det angivna telefonnumret under registreringen, kontrollera följande:

1. kontrollera det angivna telefonnumret för eventuella skrivfel

2. kontrollera om landskoden för ditt telefonnummer är korrekt (Finland = + 358)

3. kontrollera om ditt telefonnummer anges i internationellt format utan den första nollan (t.ex. 040123456 = 40123456)

4. Kontakta din teleoperatör för att kontrollera om servicemeddelanden är blockerade.

 
 

3. SMS-koden som används för att verifiera telefonnumret fungerar inte

SMS-koden som används för att verifiera telefonnumret är tidsbegränsad och upphör att gälla om cirka 10 minuter. Börja registrera dig igen om koden du fått har gått ut.

SMS-koden kan bara användas en gång för ett registreringsförsök. Starta registreringen igen om din registrering avbryts efter att du har angett SMS-koden. SMS-koden ska alltid fylla i verifieringsfönstret på egen hand.

Du har tre försök att skicka en verifieringskod igen, om du inte registrerar dig under den tiden kommer du att blockeras från registrering för att förhindra avsiktligt missbruk av tjänsten.

 
 

4. Jag kan inte logga in på mobilappen

Om du anger ditt lösenord fel tre gånger kommer du att blockeras från tjänsten tillfälligt under 24 timmar. Om du inte kommer ihåg ditt lösenord, använd funktionen "glömt lösenord" i mobilappen eller på stadscykelwebbplatsen.

Mobilappen kommer ihåg ditt lösenord när du loggar in, det är tillrådligt att inte logga ut från mobilappen.

Innan du kontaktar kundtjänst, se till att du har tillräckligt med signal och GSM-data för att kunna använda mobilappen och hyra Mankeli-cyklar.

När du skickar en rapport till kundtjänst ska du alltid bifoga en bild av det specifika problemet, detta hjälper kundtjänst att lösa potentiella problem snabbare.

 

MANKELI CYKLAR

 
 

1. Vad är en Mankeli e-cykel?

Mankeli-cyklar är elektriska stadscyklar som ingår i Lahtis stadscykelsystem. Stadscykelsystemet är en mobilitetstjänst som består av de cyklar som ingår i det, stadscykelstationerna där du kan hyra och returnera cyklarna samt mobilappen Freebike och https://kaupunkipyorat.lahti.fi hemsida .

Stadscyklar är delade cyklar avsedda för korta dagliga resor i Lahtis stadsområde. Stadscykeln är inte avsedd för samma användning som uthyrningscyklar, men deras primära syfte är att göra det möjligt för många att röra sig smidigt och snabbt från en plats till en annan under samma dag.

Det finns totalt 500 Mankeli-cyklar i bruk.

Teknisk specifikation

Mankeli cykellampor tänds alltid när cykeln används. Bakljuset blinkar varje gång bromsen sätts på. Om cykeln är inställd på pausläge ändras bakljuset mellan regnbågens färger.

Cykeln har returnerats framgångsrikt när lamporna har slocknat.

Mankeli-cyklarna har skivbromsar på fram- och bakhjulen. Det är bra att komma ihåg att Mankeli-cyklarna är tunga och de accelererar till hög hastighet i nedförsbackar, så du måste vara försiktig när du reser nedför.

Du kan justera sadeln på Mankeli-cykeln till rätt höjd för dig. Cyklistens rekommenderade minimihöjd är 150 cm (4,9 ft).

Mankeli-cyklarna har inget separat lås. Att använda ditt eget lås är inte tillåtet. Du får inte fästa något annat, till exempel barnstol eller släp, till Mankeli-cyklarna. Det finns en klocka på Mankeli-cyklarna.

Meddela servicepersonalen om du ser någon försöka använda cyklarna utan tillstånd.

Vad betyder färgerna på bakljuset?

Lahti-sticker-colours-sw

 
 

TARIFTER OCH BETALNINGAR

 
 

1. Vad är en taxa?

Du kan antingen betala en engångsavgift under en viss längre tid, då kan du alltid köra de första 30 minuterna utan extra kostnad.

Licensavgifter:

Säsongskort 60 €

En tremånadersbiljett 40 €

Månadsbiljett 20 €

Veckobiljett €10

Dagsbiljett 5 €

Minutladdning 10 cent/minut

För oavbruten användning längre än 30 minuter debiteras en extra avgift för varje 30-minutersperiod som börjar (med undantag för fakturering per minut).

En användare kan använda en cykel i taget och varje användare måste förvärva sin egen taxa. Användare av minutavgift kan hyra upp till 3 cyklar samtidigt.

Du kan köpa taxor via Freebike-applikationen eller online-tjänsten på https://kaupunkipyorat.lahti.fi

 
 

2. Vad består betalningarna av?

Priset för att använda cyklarna består av tariffavgifter, cykling som varar mer än 30 minuter, när du pausar hyran, betald parkering och eventuella påföljder.

Tarifferna är uppdelade och prissatta enligt deras giltighetstid. Tariffer är:

Säsongskort 60 €

En tremånadersbiljett 40 €

Månadsbiljett 20 €

Veckobiljett €10

Dagsbiljett 5 €

Minutladdning 10 cent/minut

 

AI taxorna, förutom tariffpriset, ingår gratis cykeltid på 30 minuter varje gång Mankeli cykel hyrs.

Cyklarna kan hyras så många gånger du vill under taxan.

Exempel: Om du hyr cykeln kl. 12.00 och returnerar den till stadscykelstationen kl. 12.29, betalar du inga extra användningsavgifter.

 

Användningen av Mankeli-cykeln kan medföra ytterligare avgifter som automatiskt debiteras det betalkort som är anslutet till ditt användarkonto.

Anledningen till de extra avgifterna kan vara:

1. Längre användning av cykeln

Om du använder cykeln under en cykeltur i mer än 30 minuter kommer du att debiteras en extra avgift enligt följande prislista:

> 30 min = 1 euro

> 1.0h = 2 euro

> 1.5 h = 3 euro

> 2.0 h = 4 euro

> 2.5 h = 5 euro

> 3.0 h = + 100 euro sen avgift.

 

Mankeli-cykeln kan användas under en kontinuerlig cykeltur i upp till 3 timmar. Om du överskrider denna period kommer du att debiteras en sen avgift på 100 EUR.

2. Område där du kan avsluta din hyra - UNDER PRÖVSÄSONGEN 2021 MÅSTE DU ÅTERGÅ CYKELN TILL EN STATION. 

3. Cykel "Paus" -funktion

Du kan pausa din Mankeli cykeluthyrning genom att trycka på paustecknet i appen. Den pausade cykeln är endast reserverad för din användning. Pausfunktionen kan också användas i områden där du inte får avsluta din hyra (röda zoner på kartan).

Det tillkommer en extra kostnad på 1 EUR för varje halvtimme du börjar använda pausfunktionen. Pausfunktionen har en fem minuters gratis period för att undvika avgifter på grund av slarvig användning av appen.

Pausens maximala längd och hyra tillsammans är 3 timmar. Om du når 3 timmar under paustiden återupptas din hyra och vi debiterar dig också en sen avgift på 100 EUR.

I pausen visar både fram- och bakljusen på cykeln regnbågens färger
.

 
 

3. Hur kan jag betala för Mankeli-cyklar?

Visa och Mastercard accepteras som betalkort för Mankeli-cyklar. Kollektivtrafikens Waltti-kort kan inte användas för betalning.

Med betalkortet lagt till stadscykelkontot köper du rätten att använda cyklarna. Eventuella extra och sena avgifter debiteras också på kortet.

Ytterligare avgifter tas ut för kontinuerliga cykelturer på mer än 30 minuter. En extra avgift debiteras också när cykeln returneras i den gröna zonen eller pausas. En sen avgift kommer att debiteras om cykeln står till ditt förfogande i mer än tre timmar.

Din användnings- och betalningshistorik kan visas i Freebike-applikationen eller genom att logga in på onlinetjänsten på https://kaupunkipyorat.lahti.fi . Du kan skriva ut ditt resekvitto på webbplatsen eller hämta en PDF från mobilapplikationen - gå till Meny, Betalningshistorik.

Kontakta Mankeli cykel kundtjänst om du har frågor om dina betalningar. Bifoga alltid en skärmdump från banken för att lösa eventuella transaktionstvister.

 
 

4. Hur ändrar jag min betalningsinformation?

På nya Freebike 2.0. app kan du lägga till ett nytt kort genom att klicka på ditt konto (ditt namn) och välja "betalningar" och "lägg till kort". Ange det belopp som ska betalas (t.ex. 1 euro) och information om det nya betalkortet. När du har slutfört betalningstransaktionen ersätter informationen automatiskt informationen på det tidigare betalkortet och i framtiden kommer transaktioner att göras från det nya betalkortet. Det belopp som betalas när du ansluter ett nytt kort överförs till saldot på ditt användarkonto. Saldot kommer att användas för att ta ut olika avgifter (tariffer och tilläggsavgifter) som uppstår vid användning av stadscykeltjänsten. Till exempel, nästa gång du köper en taxa för fem euro, kommer du bara att debiteras fyra euro.

Betalkort som är länkade till ett användarkonto för stadscykeltjänster kan debiteras retroaktivt i upp till två år från det att registreringskortinformationen registrerats. Avgifter kommer att göras även om kortet är inaktiverat. Kortutgivaren ansvarar för avgifter och eventuella insamlingsåtgärder.

 
 

ANVÄNDA MANKELI-CYKLARNA

 
 

1. Var kan jag få hjälp med problem

I nödfall eller akut behov av polis eller ambulans, ring nödnumret 112.

Häme Police Department
Esikuntakatu 4
15700 Lahti
Finland
+358 29 5430311

Stadscykel kundservice.
Öppettider: må - fre 7–19 och lör - sön 8–16.

Kundservice: +358 413 140 858.
Email: Lahticitybike@freebike.com
Web: https://kaupunkipyorat.lahti.fi

Du kan avsluta ditt konto (eller ändra din legitimation) genom att logga in på ditt konto på CityBike Mankelis webbplats på https://kaupunkipyorat.lahti.fi där kan du förvara med att ta bort din konto genom "onepass".

1.

2.

3.

Du kan inte avsluta ditt konto om du har ett negativt kreditsaldo.

Behöver du återbetalning? Skicka oss en förfrågan via kontaktformuläret på vår webbplats. Tjänsteleverantören möjliggör kompensationer för användaren främst till stadens cykelkonto. Alla återbetalningar på 5 EUR eller mindre görs endast till stadscykelkontot. Användaren kan använda saldo på stadscykelkontot för pausfunktionen, återbetalning utanför stationen eller som betalning / delbetalning . Användaren kan av en motiverad anledning begära (borttagning från orten etc.) stängning av stadscykelkontot. I detta sammanhang kommer återstoden på stadscykelkontot att returneras till kundens bankkonto på kundens begäran. Belopp under 5 euro återbetalas inte.


När du pratar med kundtjänst måste du identifiera dig med antingen ett telefonnummer som du har registrerat dig med eller med din kundinloggning (som du kan se i mobilappmenyn under ditt namn).

När du skickar en rapport till kundtjänst ska du alltid bifoga en bild av det specifika problemet, detta hjälper kundtjänsten att lösa potentiella problem snabbare.

 
 

2. Hur returnerar jag cykeln med hjälp av bromsspaken?

Du kan returnera cykeln med en bromshandtag: Pressa antingen bromshandtaget 3 gånger snabbt men lugnt när cykeln är stoppad. Kontrollera alltid att lamporna på cykeln har slocknat vilket visar att uthyrningen är slut.

Om du inte kan lämna tillbaka cykeln med bromsspaken. Använd appen för att returnera den. Se till att du inte befinner dig i en röd zon när du returnerar en elcykel, du kan inte säga upp din hyra i en röd zon, du kan bara göra det på en station.

 
 

3. Hur justerar jag cykelns elektriska hjälp?

Alla Mankeli-cyklar är elektriskt assisterade. Du kan åka med en elassisterad cykel som en vanlig växellös cykel.

Justeringen av elassistansnivån görs i Freebike-applikationen eller genom att logga in på webbplatsen på https://kaupunkipyorat.lahti.fi . Det finns tre olika effektnivåer att välja mellan, som ändrar cykelns maximala hastighet och acceleration.

Inställningen i din app tillämpas automatiskt på alla cyklar du använder, så du behöver inte justera cykel för cykel. Om du ändrar assistansnivån under en resa kommer ändringen inte att gälla förrän nästa gång du hyr en cykel.

Elmotorn stängs alltid av vid bromsning.

Cyklarnas batteri laddas vid bromsning.

 
 

STADSCYKELSTATION

 
 

1. Vad är en stadscykelstation?

Stadens cykelstation är en plats där du kan hyra eller returnera Mankeli-cyklar.

Det finns totalt 60 stadscykelstationer. Du kan känna igen stadscykelstationen från skyltarna med Mankeli-cykellogotypen. Antalet stadscykelstationer kan ändras. Du kan alltid se uppdaterad information om stadscykelstationer i Freebike-appen eller webbplatsen https://kaupunkipyorat.lahti.fi .

Om det inte finns några Mankeli-cyklar på stationen, kolla Freebike-appen för tillgängliga cyklar på andra stationer. Du kan också kontrollera omgivningen på stadens cykelstation.

Du kan antingen parkera Mankeli-cykeln med ett cykelställ eller genom att placera cykeln i cykelstället. Om stationen är full kan du återlämna cykeln till stationens omedelbara närhet.

 
 

 2. Jag skulle vilja ha en ny stadscykelstation...

Information och användarupplevelser samlas in om Mankeli-cyklar, t.ex. nätverket av stationer och driften av tjänsten som helhet.

Planerna och besluten relaterade till utbyggnaden av stationsnätet görs i proportion till den totala skalan, som tar hänsyn till till exempel antalet cyklar som används och efterfrågan på cyklar under olika tider på dygnet.

Stationsnätets storlek och stationernas geografiska läge är kopplade till det totala antalet cyklar och stadsstrukturen, dvs. bostäder, jobb, attraktioner, cykelvägar, nivå på kollektivtrafik etc.

 
 
Lahti - Green capital of EU 2021
 
202401-mastercard_logo_web (2)
Partners